Strona główna
  panstwowa Inspekcja Pracy Wzory pism

Czym zajmuje się KAMIENIARSTWO ?

Temat: BIBLIOTEKA PRAWA 2004
BIBLIOTEKA PRAWA 2004 Język: PL Rozm.: 5.48 MB Całkowicie nowy program , niezbędny zarówno w domu jak i w pracy. Zawiera: WZORY PISM I UMÓW Blisko 700 wzorów pism i umów ... Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także urzędów administracji centralnej. WSKAŹNIKI I STAWKI To informacje związane z księgowością, kadrami, finansami i podatkami. Pomagają w prowadzeniu działalności gospodarczej i informują o...
Źródło: darkwarez.pl/forum/viewtopic.php?t=235130Temat: pozwanie pracodawcy do sądu pracy
Spróbuj w Państwowej Inspekcji Pracy - chyba tam mozna skorzystać z pomocy prawnej. Poza tym w sądzie. Można też zaopatrzyć się w coś w rodzaju poradnika - ja korzystałam w swoim czasie z pozycji wydanej przez Oficynę Wydawniczą AUDYTORIAT, "Domowy doradca prawny - podstawowe wzory pism, pozwów, umów i skarg z komentarzem". Na pewno takie rzeczy dostępne są w sądzie na stoisku...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,7120968,7120968,pozwanie_pracodawcy_do_sadu_pracy.html


Temat: ZUS/PODATKI - PRAWNICY LUB OSOBY ZNAJACE SIE
musisz zwrócić się do ZUS-u o egzekucję należnych ci składek. Zadzwoń do ZUS-u tam, przedstaw problem powinni cię skierować do odpowiedniego pokoju. W sprawach pracy zawsze dzwoń po poradę po Państwowej Inspekcji Pracy tam zawsze dostaniesz informację jakie kroki powinieneś podjąć, tam możesz złożyć skargę na pracodawcę wszystko bezpłatnie. Są wzory pozwów sądowych i innych pism. Nie są specjalnie wylewni ale będzie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,5540413,5540413,ZUS_PODATKI_PRAWNICY_LUB_OSOBY_ZNAJACE_SIE.html


Temat: ŚWIADECTWO PRACY- kiedy pracodawca ma obowiązek
załatwią. Wszystkie porady tam są bezpłatne podyktują ci nawet jak ma brzmieć skarga, lub dadzą wzory pism. Na tym polega ich praca. A jeszcze z doświadczenia powiem że nie warto dawać byłemu pracodawcy drugiej szansy i czekać aż mu sie coś odmieni i dopełni swoich obowiązków. Jak nie to Inspekcja pracy a jego już przetrzepią nie tylko w twojej sprawie ale i...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,9805910,9805910,SWIADECTWO_PRACY_kiedy_pracodawca_ma_obowiazek.html


Temat: urlop wypoczynkowy po urlkopie macierzyńskim
Zgodnie z art. 163 par. 3 Kodeksu Pracy na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Oznacza to,że pracodawca powinnien udzielić Ci urlpou za rok 2002 w takim wymiarze w jakim będziesz chciała. Znalazłam również wyjaśnienie A.Kolosy z Państwowej Inspekcji Pracy (PiZS 1999/4/44 - t.1) , który twierdzi ,że zgodnie z w/w artykułem KP pracodawca powinnien udzielić pracownicy urlop ... PIP stoi na stanowisku,że pracodawca jest obowiązany udzielić pracownicy urlopu po macierzyńskim w pełnym należnym jej wymiarze. Wydaje mi się, że Twoja sytuacja jest klarowna i pracodawca musi udzielić Ci urlop. Jeżeli będziesz chciała mogę przesłać Ci na priva wzór wniosku pracownicy o udzielenie urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim. Pozdrawiam Kasia
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,5356161,5356161,urlop_wypoczynkowy_po_urlkopie_macierzynskim.html


Temat: zwolnienie z pracy po macierzyńskim
Miesci się to w dziale o urlopach a nie ochronie rodzicielstwa ale jest. Patrz na 3 !!! Kodeks pracy: Art. 163. Orzeczenia [7]Praktyczne wyjaśnienia [1]§ 1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 167 ... u danego pracodawcy. Orzeczenia [1]Wzory pism i umów [1]§ 3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego. Tutaj masz troszkę informacji www.fundacjamama.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=77 zajrzyj tam także na "opowieści grozy" zobaczysz jak to może wyglądać praktycznie a najpewniejsze informacje uzyskasz na stronie państwowej inspekcji pracy www.pip.gov.pl/html/pl/html/07070000.htm
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,39984,64146568,64146568,zwolnienie_z_pracy_po_macierzynskim.html


Temat: PIP - gdzie się odwołać? (długie)
Pracy Katowice Dotyczy: Płatności diet delegacyjnych podczas prac poza miejscem siedziby firmy  Podczas pracy w P.U.H.T. Telekros Sp. z o.o. mającej siedzibę w Świętochłowicach przy ulicy Sportowej 27, gdzie jestem zatrudniony od 1996 roku, od roku 1999 zmieniły się zasady płatności diet delegacyjnych. Dieta bez względu na czas pracy pracownika przestała przysługiwać w promieniu do 20 km od siedziby firmy. Od czerwca ... na piśmie unowocześnione zasady przysługiwania diet ? co stanowi załącznik do niniejszego pisma. Wrzesień 2000 roku był bardzo korzystnym miesiącem dla firmy pod tym względem, gdyż większość prac obywała się na terenie akuratnie do 50 km od siedziby firmy. Ponadto delegacje złożone za wcześniejsze miesiące zostawały wycofywane przez nadzór z różnych błahych względów, typu nie dostosowanie się do wywieszonego wzoru delegacji na ... dyrekcję, o czym świadczy kilkanaście złożonych ostatnimi czasy wymówieniami  pracy i porzuceń pracy.  Zwracam się z prośbą o zachowanie mojej anonimowości oraz powiadomienie mnie o powstałych skutkach i konsekwencjach mojego pisma....
Źródło: topranking.pl/1854/pip,gdzie,sie,odwolac,dlugie.php


Temat: WYPOWIEDZIENIE UMOWY POMOCY!!!!
> Od ok. 1,5 roku jestem zatrudnimy w prywatnej firmie na czas nieokreślony > Z powodu złych warunków pracy (warsztat samochodowy) > Brak odpowiedniej temperatury pracy (zimniej niż na dworze) > ... wypłacie wynagrodzenia > Brak urlopu (lub ekwiwalentu za urlop) Cóż, na podstawie dopuszczenia się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika, rażącego naruszenia przepisów Kodeksu Pracy, jak najbardziej może Pan natychmiastowo rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia.Proszę pamiętać, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika nie może nastąpić później niż 1 miesiąc od uzyskania przez niego wiadomości uzasadniających rozwiązanie umowy. Przykładowy wzór rozwiązania umowy bez wypowiedzenia można pobrać z tego adresu ( póżniej wydrukować ) : www.pracuj.pl/_files/GP-wzor-rozwiazanie_umowy_o_prace_przez_pracodawce_bez_wypowiedzenia.doc Oczywiście na podstawie dopuszczenia się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika przysługuje Panu odszkodowanie ... jakichkolwiek opłat z tego tytułu.Wszelkie koszta tymczasowo poniesie skarb państwa, póżniej pracodawca. Zanim cokolwiek Pan uczyni w tej sprawie, proszę natychmiastowo zawiadomić Państwową Inspekcje Pracy ( można zarządać anonimowości ), domagając się kontroli.Być może kary pieniążne dla pracodawcy będą dobrym rozwiązaniem.Ma Pan pełne prawo skorzystać z bezpłatnej konsultacji prawnej z prawnikiem PIPu. Proszę również złożyć pozew do Sądu Pracy o wypłate należnego Panu odszkodowania.Wnioski po kontroli PIP w zakładzie pracy będą bardzo cennym dowodem dla sądu - świadczącym o rażącym naruszeniu obowiązków wobec pracownika. i na koniec - proszę pomyśleć o swoich kolegach...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,31807985,31807985,WYPOWIEDZIENIE_UMOWY_POMOCY_.html


Temat: Delikatesy ALMA w Katowicach
Mobbing Pracownicy ALMY oto wzór skargi, którą możecie anonimowo złożyć do PIP-u. Anna Kowalska Wrocław, 10.12.2004 r. ul. Zwyczajna 3/2 50-234 Wrocław Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu ul.Zielonego ... Wrocław. W w/w zakładzie pracy nie są przestrzegane przepisy prawa pracy w zakresie czasu pracy, wynagrodzenia i przeciwdziałania mobbingowi. Mój nowy przełożony, Andrzej Wredny, który został zatrudniony ponad rok temu terroryzuje niektórych pracowników. Praktykowane przez niego metody to między innymi: nakładanie obowiązków, których nie jest się w stanie wykonać pracując na pełny etat (w ciągu roku nadgodziny w związku z nadmiarem pracy przekraczają znacznie ilość dopuszczalną przez kodeks pracy), skłócanie pracowników ze sobą, tj. obmawianie jednych przed drugimi, brak jakiegokolwiek poszanowania czasu pracownika, tj. organizowanie niezapowiedzianych spotkań po godzinach pracy, informowanie w danym dniu o konieczności dłuższej pracy (niejednokrotnie praca w biurze, przy komputerze trwa ok.12 – 13 godzin ), zlecanie prac jako pilnych, które w rezultacie okazują się niepotrzebne, używanie wulgarnego słownictwa w rozmowie z pracownikami, wprowadzanie stresowej atmosfery w pracy oraz chaosu (zlecanie zadań wymagających dłuższego nakładu pracy, a oczekiwanie efektów po kilku minutach. Zdarza się, że osoba, która konkretną pracę ma wykonać, nie zdąży nawet dotrzeć z gabinetu dyrektora do swojego pokoju, a już otrzymuje ponaglający telefon z pytaniem o efekt pracy), obiecywanie wynagrodzenia za dodatkową pracę i niedotrzymywanie słowa w tym zakresie. ... w pracy. Po weekendzie lub powrocie z urlopu w nocy nie jesteśmy w stanie spać, bojąc się tego, co nas następnego dnia może spotkać ze strony dyrektora. W związku z zastrzeżeniem z art. 24. ust. 3 pkt 2 Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy nie wyrażam zgody na ujawnienie informacji, że kontrola przeprowadzana jest z mojej skargi. Z poważaniem Anna Kowalska Zwracam się do expracowników!!! Powyższe pismo to wzór skargi którą możecie napisać w podobnej formie do PIP-u. Działajcie!!!
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,59,78020300,78020300,Delikatesy_ALMA_w_Katowicach.html


Temat: Dziś demonstracja w Łodzi !
zasądził odszkodowanie w wysokości jednej pensji. Formalnie zatem proces został przez Sławomira Kaczmarka wygrany, jednak Inicjatywa Pracownicza domagała się przywrócenia do pracy. Wyrok zatem traktujemy za niekorzystny. Przewodniczący Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza w zakładach Uniontex w Łodzi, Sławek Kaczmarek został w grudniu 2004 roku wyrzucony z pracy, pomimo iż był prawnie chronionym przed zwolnieniem. Jego odejście z zakładu związane było z realizacją przez zarząd działań zmierzających do pozbycia się wszystkich współzałożycieli przedsiębiorstwa. Uniontex SP powstał pod koniec 2003 roku jako spółka pracownicza mająca ratować miejsca pracy w zlikwidowanych Zakładach Przemysły Bawełnianego Uniontex ... pracy w Zielonej Górze, wyrok w sprawie Jacka Rosołowskiego, działacza IP z Kostrzyna, który został w marcu 2006 roku zwolniony za próbę założenia związku zawodowego w firmie Impel-Tom. W tym przypadku zażądaliśmy wysokiego odszkodowania, bowiem Jacek Rosołowski zatrudniony był na czas określony, zatem nie może się domagać przywrócenia do pracy. Faktycznie prawne zablokowanie żądania przywrócenia do pracy (odnoście umów czasowych), w przypadku ... Darek Skrzypczak z poznańskiej Goplany zostali już wcześniej wyrokami sądowymi przywróceni do pracy. Nie oznacza to wcale, że pracodawcy nie przestali łamać prawa pozbywając się działaczy związkowych poprzez ich natychmiastowe, dyscyplinarne ... nie tylko prześladowanych działaczy związkowych, ale także wszystkich osób zatrudnionych poprzez agencja pracy tymczasowej. W Polsce coraz powszechniej zatrudnia się pracowników poprzez tzw. agencje pracy tymczasowej. Do największych z nich należy ... pewnością, ich liczba rośnie. Uważamy, że praca w agencji pracy tymczasowej nosi charakter pracy drugiej kategorii i służy dzieleniu rynku pracy na dwie części. Pracownicy zatrudnieni u tego samego pracodawcy, na tym samym stanowisku pracy, są różnie wynagradzani i traktowani, tylko dla tego, że jeden został zatrudniony przez pracodawcę bezpośrednio, a drugi podwynajęty przez agencję pracy tymczasowej. Tym sposobem wytwarza się grupa pracowników, którzy nigdy nie mogą uzyskać stałego zatrudniania, a u pracodawcy „użytkownika” są przekazywani kolejnym agencjom pracy tymczasowej, aby uniknąć konieczności zatrudnienia ich na stałe. W taki systemie niektórzy pracują wiele miesięcy, a nawet lat, stając się czymś na wzór usługi lub urządzenia, które pracodawca może wynająć na godziny i za które nie musi ponosić odpowiedzialności. Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła (w 2005), że w 2/3 przypadkach agencje pracy tymczasowej źle sporządzają umowę o pracę. „Zdarzały się również przypadki – pisze w swoim raporcie PIP - że do treści umów wpisywane były postanowienia niezgodne z przepisami prawa pracy...”. Ponad ¼ agencji narusza przepisy dotyczące sporządzania i wydawania świadectw pracy. Podobna ilość pracodawców narusza przepisy dotyczące przestrzegania czasu pracy i jego ewidencjonowania. Pracownicy agencji pracy są także oszukiwani na wynagrodzeniu np. co piąta agencja pracy tymczasowej zaniża lub nie płaci ekwiwalentu urlopowego. Największym jednak problemem – jak stwierdza PIP – są nieprawidłowości dotyczące BHP, przede wszystkim zatrudniania „pracowników bez wstępnych badań lekarskich oraz nieinformowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą”. Komitet Pomocy i Obrony Represjonowanych Pracowników domaga się, aby pracownicy wynajmowani przez agencje pracy tymczasowej po trzech miesiąca zatrudnienia w danym miejscu pracy, nabywali prawa do zatrudnienia u tzw. „pracodawcy użytkownika”. Takie samo żądanie wysuwają Polsce pracownicy na Zachodzie, gdzie w przeważającej większości są zatrudniani przez agencje pracy tymczasowej i gorzej traktowani. Taki jest między innym postulat polskiej sekcji Niezależnego Związku Robotników (Independent Workers Union) działającej w Irlandii.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,63,50992605,50992605,Dzis_demonstracja_w_Lodzi_.htmlnational park of adrs
miedzynarodowy fundusz walutowy prezentacja
prysadka mozgowa
motywy do v3i
paludarium 25l
 Wątki
 : Czym zajmuje się KAMIENIARSTWO ?
 : państwowy egzamin na prawo jazdy Warszawa powstańców
 : państwa wyższa szkoła Zawodowa w białej Podlaskiej
 : Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki i przedsiębiorczości w Łomży
 : państwowa Komisja Wyborcza Wybory samorządowe 2006
 : Panstwowe Liceum Sztuk Plastycznych Zakopane
 : państwowa wyższa szkoła Zawodowa Sanok
 : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w suwałkach
 : państwowa wyzsza ... szkola Zawodowa w Raciborzu
 : Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa Wikipedia
 : państwowa wyższa szkoła Zawodowa w krośnie
 . : : .
Copyright (c) 2008 Czym zajmuje się KAMIENIARSTWO ? | Designed by Elegant WPT