Strona główna
  Państwowa Inspekcja Sanitarna wynagrodzenia

Czym zajmuje się KAMIENIARSTWO ?

Temat: Związkowe wieści z kraju
(19.06) Sekcja Krajowa Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych domaga się wzrostu wynagrodzeń wszystkich pracowników o 500 zł. Jutro w Warszawie o godz. 12:00 przed budynkiem ministerstwa zdrowia przy ul. Miodowej 15, odbędzie się pikieta pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. W związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych w stosunku do innych grup zawodowych pracowników ochrony zdrowia oraz kolejnej próby zmiany funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, związki zawodowe domagają się: wzrostu wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników o 500 zł, zapewnienia wystarczających środków na funkcjonowanie stacji i realizację nałożonych zadań, zapewnienia wystarczających środków na realizację skutków finansowych wynikających z postanowień Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, utrzymania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w strukturze pionowej, utrzymania dotychczasowych zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dział Informacji KK http://www.solidarnosc.org.pl/index.htm
Źródło: forum.lasysolidarnosc.org.pl/viewtopic.php?t=112Temat: Kary!
no to wysoko sie cenią :) bo zgodnie z art 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 1. Za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania, z zastrzeżeniem ust. 2. Opłaty ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych. 2. Za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie pobiera się opłat od osób oraz jednostek organizacyjnych obowiązanych ... wynagrodzenie pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych wykonujących badania laboratoryjne lub inne czynności, zwanych dalej "pracownikami", obliczane według godzinowych stawek osobistego zaszeregowania wraz z pochodnymi od wynagrodzenia; 2) koszty materiałowe, w tym w szczególności ... Do pośrednich kosztów wykonania badań laboratoryjnych oraz innych czynności zalicza się koszty działalności stacji sanitarno-epidemiologicznych poniesione w związku z wykonaniem konkretnego badania laboratoryjnego oraz innej czynności, obejmujące: 1) średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzenia; 2) koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych i pralniczych; 3) koszty zużytej energii elektrycznej, wody i gazu; 4) koszty zakupu, zużycia i konserwacji aparatury i...
Źródło: technologia-wody.pl/forum/showthread.php?t=215


Temat: egzamin zawodowy z kosmetologii?
Część II czerwiec 2007 51. Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o składkę na a. ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne b. ubezpieczenie społeczne i zaliczkę na podatek dochodowy c. ubezpieczenie zdrowotne ... umowy i termin urlopu b. wymiar urlopu i termin rozpoczęcia pracy c. staz pracy i miejsce wykonywania pracy d. wynagrodzenie i wymiar czasu pracy 54. Wynik finansowy zależy od wysokości przychodów ... tabeli określ, który przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności musiał uzyskać pozwolenie z Państwowej Inspekcji Sanitarnej a. Produkcja pędzli i szczotek b. sklep z dywanami c. firma budowlana d. mini bar
Źródło: kosmetologia.com.pl/forum/showthread.php?t=233internet w gniazdku forum
bujac to my panowie szlachta teksty
vrste
wzr instrukcji
wersje biosu do msi medion
 Wątki
 : Czym zajmuje się KAMIENIARSTWO ?
 : państwowy egzamin na prawo jazdy Warszawa powstańców
 : państwa wyższa szkoła Zawodowa w białej Podlaskiej
 : Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki i przedsiębiorczości w Łomży
 : państwowa Komisja Wyborcza Wybory samorządowe 2006
 : Panstwowe Liceum Sztuk Plastycznych Zakopane
 : państwowa wyższa szkoła Zawodowa Sanok
 : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w suwałkach
 : państwowa wyzsza ... szkola Zawodowa w Raciborzu
 : Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa Wikipedia
 : państwowa wyższa szkoła Zawodowa w krośnie
 . : : .
Copyright (c) 2008 Czym zajmuje się KAMIENIARSTWO ? | Designed by Elegant WPT